หน้าแรก
 
สื่อพื้นบ้าน มีศักยภาพในการ สื่อสารระหว่างผู้คนในชุมชน ก่อให้เกิดปัญญา ความรัก และมิตรภาพ สังคมไทยถือว่าโชคดี อย่างยิ่งที่มีสื่อพื้นบ้าน ซึ่งเป็น "ภูมิปัญญาท้องถิ่น"  ที่มีคุณค่า
... อ่านต่อ
Free Counter
     
26 - 27 มิ.ย. 53
โครงการดีเกฮูลูเปี่ยมสุข (ประเมินผลการดำเนินงาน)
28 มิ.ย. 53
โครงการดนตรีหลากเผ่าพันธุ์สร้างสรรค์คนดี จ. เชียงใหม่ (นำเผลงานออกแสดงตามงานต่าง ๆ ในชุมชน)
29 มิ.ย. 53
โครงการสื่อพื้นบ้านสานภูมิปัญญาเยาวชนทุ่งกุลามีสุขภาวะ (จัดห้องเรียนสื่อพื้นบ้านสานพลังสร้างสุขภาวะ)
30 มิ.ย. 53
โครงการค่าวและจ้อย : มรดกล้านนาสานคุณค่าสู่เยาวชนจังหวัดเชียงราย (“พิธีไหว้ครูศิลปินล้านนา กิ๋นอ้อผญาคนเมือง”)