กิจกรรม (Activities)

กิจกรรม "เย็บ-'เป๋า-ผ้า"

          งานสวัสดิการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรม "เย็บ-'เป๋า-ผ้า" สอนวิธีการเย็บกระเป๋าผ้าแบบมีเชือกรูด และกระเป๋าใส่เหรียญ วิทยากรโดย คุณสุพิชา พันธเสน จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา วิชาเอกการแปล)

          เป็นการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ถุงผ้ายังมีความทนทานและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอย ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้

 

 
     
 
     
 
     
 

 

การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ (Public Relations Notice Board)
          มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลด้านพลังงานกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและแนวทางการประหยัดพลังงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ค่าใช้จ่ายและเป้าหมายที่จะลดพลังงาน เป็นต้น
          To publicize staff and students relevant information regarding energy saving including policies and approaches, the energy saving committee, and the target of energy saving.

 

 

การจัดทำสติ๊กเกอร์และป้ายรณรงค์ (To set up energy-saving campaigns and stickers)

 

 
     
 
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013 Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. All Rights Reserved.